O Kancelarii

Adwokatura wypełnia szlachetną misję w demokratycznym państwie prawa. Jest nią niesienie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowanie prawa. Fundamentami pracy adwokata są zasady etyki zawodowej, skodyfikowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, jak też tajemnica zawodowa. Uważam, że ich przestrzeganie, połączone z merytorycznym przygotowaniem zawodowym, stanowi gwarancję wysokiego poziomu pomocy prawnej.

Specjalizacją mojej kancelarii są sprawy rodzinne. Praktykę adwokacką prowadzę w dziedzinie prawa małżeńskiego i opiekuńczego. Na co dzień zajmuję się reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed sądami rodzinnymi i opiekuńczymi, ale także w mediacji i w czynnościach poprzedzających postępowanie sądowe. Udzielam również porad prawnych i opracowuję wszelkie pisma procesowe wiążące się z tymi sprawami.

adw. Sylwia Jurkowska