Nota biograficzna

Adwokat Sylwia Jurkowska – absolwentka Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie (2011 r.). Obroniła pracę magisterską poświęconą zagadnieniu wywłaszczenia w procesie realizacji celów publicznych. Odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie aplikację adwokacką pod patronatem adw. Tymoteusza Skrzypka prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Krośnie. W czasie aplikacji praktykowała w kilku uznanych kancelariach adwokackich, działających na terenie Jasła oraz Krosna. Występowała w różnych sądach powszechnych na obszarze całej Apelacji Rzeszowskiej.

Złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Prowadzi samodzielną praktykę zawodową, specjalizując się w prawie rodzinnym. Jej zawodowe zainteresowania oscylują wokół problematyki prawa małżeńskiego, majątkowych ustrojów małżeńskich oraz prawa opieki nad dzieckiem.

Udziela porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle.

Ponadto wspiera organizacje społeczne typu non profit i not for profit zajmujące się działalnością pożytku publicznego, jak też roztaczające opiekę nad osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie. Pro publico bono doradza niektórym fundacjom i stowarzyszeniom.